Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 03 năm 2018, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương.Sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 98,4% so với kế hoạch  tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 36,4%; đạt 22,09% so với kế hoạch Tổng Công ty giao 1.680.000MWh; Tỷ trọng điện thương phẩm của phụ tải Công nghiệp chiếm tỉ lệ 51,84%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 39,29%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 3,01%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,20% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,65% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.  

Giá bán điện bình quân tháng 3 năm 2018 toàn đơn vị đạt 1.739,26 đ/kWh tăng 74,29 đồng so với cùng kỳ năm 2017. Có 11/11 đơn vị giá bán điện bình quân thực hiện cao hơn so với tháng 3 năm 2017.

Toàn Công ty đã phát quang được 193,95 km đường dây trung áp và 198,53 km đường dây hạ áp. Toàn Công ty còn vướng 737 cây cao su nằm trong HLATLĐCA

Trong tháng 3/2018, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 26 công trình với tổng giá trị 10.969,424 triệu đồng.

Nhiệm vụ công tác tháng 04/2018

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai và giám sát chặt chẽ các công trình  ĐTXD năm 2018.

- Tổng hợp và tạm phân bổ vốn công trình bọc hoá lưới điện SCL năm 2018.

Các đơn vị QLVH kiểm tra củng cố lưới trạm, giải quyết các trạm quá tải đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục

- Tiếp nhận các công trình lưới điện trung hạ áp nông thôn.

- Theo dõi đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các lộ ra 22kV TBA 110/22kV trên địa bàn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017 (09:12 - 19/10/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2017 (16:33 - 27/09/2017)
   Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 (08:23 - 09/08/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2017 (08:18 - 10/07/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 THÁNG NĂM 2017 (16:31 - 15/06/2017)

Đầu trang