Trang chủ Thông Tin Giá Điện
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2018

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2018

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Trong tháng 01 năm 2018, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 108,98% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 24,48%; ước đạt 8,14% so với kế hoạch dự kiến Tổng Công ty giao (1.680.000MWh – không tính sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV). quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 35,40%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 2,83%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ trọng 2,07% và thành phần khác chiếm tỉ trọng 3,49% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.                                                                                                                        

Trong tháng 02/2018, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 06 công trình với giá trị 341.012.000 đồng và giám sát 18 công trình do đơn vị ngoài thi công với tổng số tiền là  136.511.000 đồng

Toàn Công ty trong tháng 01/2018 có 15 MBA non tải; 45 MBA quá tải; 21 TBA lệch pha; 03 TBA điện áp thấp; 02 TBA điện áp cao; 08 TBA hệ số cosφ thấp (chi tiết theo phụ lục 2). Đề nghị các đơn vị tăng cường công tác đo tải các trạm biến áp để có kế hoạch hoán chuyển, tăng công suất trạm biến áp hợp lý nhằm vận hành lưới điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

Giá bán điện bình quân tháng 01 năm 2018 toàn đơn vị đạt 1.725,72 đ/kWh tăng 76,74 đồng so với cùng kỳ năm 2017. Có 11/11 đơn vị giá bán điện bình quân thực hiện cao hơn so với tháng 01 năm 2017.

Nhiệm vụ công tác tháng 03/2018:

Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018 và tổng kết hoạt động SXKD năm 2017.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Tổng kết bình xét thi phong trào thi đua: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý, năm 2017; khen thưởng các chỉ tiêu mũi nhọn; phong trào thi đua hoàn thành các công trình ĐTXD trọng điểm; phong trào thi đua “ Năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

Phát động chỉ thị liên tịch phong trào thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 06513 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN (13:44 - 16/11/2018)
   Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ (13:43 - 01/11/2018)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào? (08:54 - 09/08/2017)
   CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NGÀY 16/03/2015 (00:00 - 26/05/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015 (00:00 - 14/04/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 (00:00 - 13/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:00 - 21/12/2012)
   Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12 (00:00 - 21/12/2012)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012 (00:00 - 01/07/2012)

Đầu trang