Trang chủ Thông Tin Giá Điện
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2018

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

- Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán.

 

Sản lượng điện thương phẩm:

- Trong tháng 01 năm 2018 sản lượng điện thương phẩm thực hiện hơn 125 triệu kWh đạt 108,98% so với kế hoạch tháng, và so với cùng kỳ năm 2017 tăng 24,48%; ước đạt 8,14% so với kế hoạch dự kiến Tổng công ty giao;

 

Độ tin cậy cung cấp điện:                                                      

- Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện so với cùng kỳ năm 2017. Trong 01 tháng năm 2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 41,33 phút/92,25 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (SAIFI) là 0,28 lần/0,34 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (MAIFI) 0,01lần/0,003.

 

Công tác kinh doanh điện:

-

- Trong tháng 01/2018, toàn Công ty tiếp nhận 1.741 hồ sơ yêu cầu cấp điện, giảm 432 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 1.580 hồ sơ SH, 161 hồ sơ ngoài SH; các hồ sơ đều được giải đúng theo Quyết định 505/QĐ-EVN.

Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 01/2018, sản lượng điện tiết kiệm là 2.792.662 kWh, đạt tỉ lệ 2,03% so với tổng sản lượng điện thương phẩm và đạt 10,26% kế hoạch năm 2018.

II. Công tác bảo vệ hành lang ATLĐCA:

Trong tháng 01 năm 2018, toàn Công ty đã phát quang được 226,07 km đường dây trung áp và 106,43 km đường dây hạ áp.

Bên cạnh việc vận động nhân dân ủng hộ phát quang tỉa cành cây cao su có nguy cơ ngã vào lưới điện, toàn Công ty đã vận động cưa sát gốc 93 cây cao su; các Điện lực có số lượng cao su nằm trong HLATLĐCA lớn là ĐL Bù Đăng (576 cây), ĐL Bình Long (190 cây)

 

III. Nhiệm vụ công tác tháng 02/2018

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;
  • Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn năm 2018;

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, xã Tiến thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
   THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN (13:44 - 16/11/2018)
   Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ (13:43 - 01/11/2018)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào? (08:54 - 09/08/2017)
   CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NGÀY 16/03/2015 (00:00 - 26/05/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015 (00:00 - 14/04/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 (00:00 - 13/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:00 - 21/12/2012)
   Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12 (00:00 - 21/12/2012)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012 (00:00 - 01/07/2012)

Đầu trang