Trang chủ Thông Tin Giá Điện
 

Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện

Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện

Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
   Sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 27/2013/IT-BCT (16:25 - 22/11/2018)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN (13:44 - 16/11/2018)
   Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ (13:43 - 01/11/2018)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào? (08:54 - 09/08/2017)
   CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NGÀY 16/03/2015 (00:00 - 26/05/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015 (00:00 - 14/04/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 (00:00 - 13/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:00 - 21/12/2012)
   Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12 (00:00 - 21/12/2012)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012 (00:00 - 01/07/2012)

Đầu trang