Trang chủ Thông Tin Giá Điện
 

Báo cáo về phương án tăng giá điện theo nghị quyết 30/NQ-CP

Báo cáo về phương án tăng giá điện theo nghị quyết 30/NQ-CP

3489/BCT-ĐTĐL

In      Trở về
 
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
   Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện (16:15 - 20/03/2019)
   Sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 27/2013/IT-BCT (16:25 - 22/11/2018)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN (13:44 - 16/11/2018)
   Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ (13:43 - 01/11/2018)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào? (08:54 - 09/08/2017)
   CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NGÀY 16/03/2015 (00:00 - 26/05/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015 (00:00 - 14/04/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 1/8/2013 (00:00 - 13/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:00 - 21/12/2012)
   Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12 (00:00 - 21/12/2012)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012 (00:00 - 01/07/2012)

Đầu trang