Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2019

I. Về  Tình hình sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

- Công ty Điện lực Bình Phước củng cố lưới điện, chuẩn bị cung cấp điện đảm bảo an toàn và liên tục phục vụ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán.

 

Sản lượng điện thương phẩm:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty tháng 01/2019 là 176.618 MWh.

   - So với cùng kỳ năm 2018 tăng 7,88%

Công tác kinh doanh điện:

Giá bán điện bình quân tháng 01 năm 2019 toàn Công ty: đạt 1.698,3 đ/kWh thấp hơn 27,42 đồng so với cùng kỳ năm 2018

Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 01/2019, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện giám sát đơn vị ngoài thi công 27 công trình với giá trị 522 triệu đồng.

Công tác xây dựng cơ bản:

Công ty đã đăng ký Tổng Công ty Điện lực miền Nam vốn kế hoạch ĐTXD năm 2019 danh mục 56 công trình với giá trị 103.584 triệu đồng.

Về công tác sửa chữa lớn:

Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao kế hoạch SCL năm 2019 cho Công ty Điện lực Bình Phước 21 công trình với kế hoạch vốn là 24.394 triệu đồng. Tính đến ngày 30/01/2019: Tiến độ thực hiện đạt: 10%.

Công tác quản lý kỹ thuật:

   Toàn Công ty trong tháng 01/2019 có 03 TBA non tải; 51 TBA quá tải; 10 TBA lệch pha; 03 TBA điện áp thấp; 02 TBA điện áp cao; 05 TBA Cosφ thấp.

Bù Đốp (có 27 TBA quá tải), Hớn Quản (có 10 TBA quá tải), Chơn Thành (có 14 TBA quá tải).

Thống kê sự cố lưới điện:

    - Trong tháng 01/2019, toàn Công ty xảy ra 04 vụ sự cố kéo dài, 01 vụ sự cố thoáng qua.

- Nguyên nhân dẫn đến sự cố: 01 vụ xe Cuốc làm đường để gầu đụng lưới làm đứt dây cáp bọc, 01 vụ mèo leo lên lưới điện, 01 vụ người dân chặt cây ngã vào lưới điện, 02 vụ sự cố chưa tìm ra nguyên nhân.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 02/2019

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;
  • Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn năm 2019;

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Đia chỉ: số 905, QL 14, Phường Tiến thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (16:13 - 17/11/2017)

Đầu trang