Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2019

 I. Về tình hình sản xuất kinh doanh và cung cấp điện tháng 02/2019:

Công ty Điện lực Bình Phước đã thực hiện cung cấp điện cho nhân dân và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đón tết nguyên đánđảm bảo an toàn và liên tục cụ thể:

* Sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 109,3% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 12,87% (chỉ tính khách hàng ≤22kV).

- Lũy kế đạt 15,09% (321.321 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.130.000 MWh - kể cả sản lượng điện thương phẩm cấp điện áp 110kV).

* Tỉ lệ điện dùng để phân phối điện:

- Trong tháng 02/2019 toàn Công ty thực hiện: 1,14%, thấp hơn 2,11% so với tháng 01/2019 và cao hơn 11,90% so với cùng kỳ năm 2018.

- Lũy kế toàn Công ty: đạt 3,06%, thấp hơn 3,07% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (6,13%) và cao hơn 6,29% so với cùng kỳ năm 2018.

* Giá bán điện bình quân:

- Thực hiện: đạt 1.722,95 đ/kWh, thấp hơn 26,67 đồng so với cùng kỳ năm 2018.

- Lũy kế: đạt 1.709,40 đ/kWh, thấp hơn 27,30 đồng so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn kế hoạch năm 3,20 đồng  so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.712,6 đồng).

* Công tác bảo vệ HLATLĐCA:

Trong tháng 02 năm 2019 đã phát quang được 177,94 km đường dây trung áp và 115,34 km đường dây hạ áp. Toàn Công ty còn vướng 74 cây cao su nằm trong HLATLĐCA.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 03/2019:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Triển khai việc thực hiện các công trình ĐTXD năm 2019.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công 03 công trình: cấp điện cho khu A, khu B KCN Becamex – Bình Phước và Công ty Cổ phần C.P Bình Phước.

- Triển khai đấu thầu, mua sắm, cung cấp vật tư cho công trình SCL kế hoạch năm 2019.

- Triển khai các công trình xóa hộ câu phụ 2019.

- Xin phép xây dựng công trình: nâng cao độ tin cậy Bù Gia Mập giai đoạn 2.

- Kết hợp các phòng ban yêu cầu Công ty tư vấn điện Miền Nam chỉnh sửa hồ sơ công trình năng lượng MT áp mái tại các chi nhánh điện.

 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Đia chỉ: số 905, QL 14, Phường Tiến thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của EVN SPC (20:50 - 12/11/2018)

Đầu trang