Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2019 

I.Tình hình sản xuất kinh doanh và cung cấp điện tháng 03/2019:

Trong tháng 03 năm 2019, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương.

* Sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 116,56% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 32,28% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 45,05%).

- Lũy kế đạt 23,18% (493.768 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.130.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,00%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 9,10%).

* Giá bán điện bình quân:

 - Thực hiện: đạt 1.721,74 đ/kWh, thấp hơn 17,52 đồng so với cùng kỳ năm 2018.

- Lũy kế: đạt 1.713,71 đ/kWh, thấp hơn 23,81 đồng so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn kế hoạch năm 1,11 đồng ( kế hoạch Tổng Công ty giao 1.712,6 đồng).

* Tiết kiệm điện:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 3.624.700 kWh, đạt tỉ lệ 2,18% so với sản lượng điện thương phẩm;

- Lũy kế đến tháng 3/2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 11.036.470 kWh, đạt tỉ lệ 2,26% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.; cao hơn 0,56% so với kế hoạch Công ty đề ra (1,7% sản lượng điện thương phẩm) và cao hơn 0,76% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1,5% sản lượng điện thương phẩm).

* Công tác bảo vệ HLATLĐCA:

Toàn Công ty đã phát quang được 209,6 km đường dây trung áp và 119,53 km đường dây hạ áp; Hiện toàn Công ty còn vướng 54 cây cao su nằm trong HLATLĐCA.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 04/2019

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai và giám sát chặt chẽ các công trình  ĐTXD năm 2019.

- Tổng hợp và tạm phân bổ vốn công trình SCL năm 2019.

Các đơn vị QLVH kiểm tra củng cố lưới trạm, giải quyết các trạm quá tải đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục

- Tiếp nhận các công trình lưới điện trung hạ áp nông thôn.

- Theo dõi đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các lộ ra 22kV TBA 110/22kV trên địa bàn.

- Tổng hợp công tác lắp tụ bù khách hàng, lắp bộ năng lượng mặt trời áp mái.

- Lập danh mục đầu tư AT-ĐL-TC theo nguồn vốn XDCB giai đoạn 2019-2021.

- Ban hành dự thảo quy định trình tự thực hiện từng loại hình công việc kỹ thuật an toàn trên lưới điện phân phối và quy định quản lý, sử dụng dụng cụ AT-ĐL-TC, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong Công ty.

- Ban hành Quy định huấn luyện ATVSLĐ trong Công ty.

- Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho đối tượng là cán bộ quản lý.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Đia chỉ: số 905, QL 14, Phường Tiến thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:20 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 7/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2018 (20:50 - 12/11/2018)

Đầu trang