Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2019  

I.Tình hình sản xuất kinh doanh và cung cấp điện tháng 5/2019:

Trong tháng 04 năm 2018, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương.

* Điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 108,16% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 22,73% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 0,94%).

- Lũy kế đạt 32,29% (687.860 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.130.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 20,03%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 6,50%).

* Giá bán điện bình quân:

- Thực hiện: đạt 1.818,10 đ/kWh, cao hơn 70,57 đồng so với cùng kỳ năm 2018.

- Lũy kế: đạt 1.743,17 đ/kWh, cao hơn 2,86 đồng so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn kế hoạch năm 30,57 đồng ( kế hoạch Tổng Công ty giao 1.712,6 đồng).

* Công tác bảo vệ HLATLĐCA:

Trong tháng 4 năm 2019, toàn Công ty đã phát quang được 379,69 km đường dây trung áp và 125,02 km đường dây hạ áp. Hiện còn vướng 07 cây cao su nằm trong HLATLĐCA.

*Công tác tiết kiệm điện:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 3.564.402 kWh, đạt tỉ lệ 1,84% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế đến tháng 4/2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 14.600.873 kWh, đạt tỉ lệ 2,16% so với tổng sản lượng điện thương phẩm; cao hơn 0,46% so với kế hoạch Công ty đề ra (1,7% sản lượng điện thương phẩm) và cao hơn 0,66% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1,5% sản lượng điện thương phẩm).

II.Nhiệm vụ công tác tháng 05/2019:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp Trung tâm khuyến công - Sở Công thương và Đài phát thanh truyền hình Bình Phước tuyên truyền bảo vệ HLATLĐCA.

- Đôn đốc, theo dõi các công trình ĐTXD năm 2019.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD giai đoạn 2016-2020, đồng thời xây dựng kế hoạch ĐTXD đến năm 2025.

- Thường xuyên kiểm tra đo tải các TBA để kịp thời phát hiện các TBA quá tải, non tải… gây sự cố MBA.
         - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình ĐTXD, SCL năm 2019.

- Khảo sát các công trình lưới điện giai đoạn 2019-2021.
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Đia chỉ: số 905, QL 14, Phường Tiến thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:20 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9/2018 (20:50 - 12/11/2018)

Đầu trang