Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2019

I.Tình hình sản xuất kinh doanh và cung cấp điện tháng 5/2019:

Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương.  

* sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 103,59% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 17,50% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 26,53%).

- Lũy kế đạt 41,09% (875.234 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.130.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,48%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 0,77%).

* Giá bán điện bình quân:

 - Thực hiện: đạt 1.872,98 đ/kWh, cao hơn 104,18 đồng so với cùng kỳ năm 2018.

- Lũy kế: đạt 1.770,96 đ/kWh, cao hơn 24,46 đồng so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn kế hoạch năm 58,36 đồng ( kế hoạch Tổng Công ty giao 1.712,6 đồng).

* Công tác tiết kiệm điện:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 3.635.249 kWh, đạt tỉ lệ 1,97% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế đến tháng 5/2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 18.136.121 kWh, đạt tỉ lệ 2,09% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

* Công tác phát quang bảo vệ HLATLĐCA:

Trong tháng 5 năm 2019, toàn Công ty đã phát quang được 346,82 km đường dây trung áp và 259,24 km đường dây hạ áp; Hiện còn vướng 07 cây cao su nằm trong HLATLĐCA.

*Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2019 Tổng công ty giao danh mục công trình gồm: 52 công trình với giá trị 100.386 triệu đồng Tính đến ngày 31/5/2019:

  • Tiến độ thực hiện đạt 42,74% (Thực hiện/kế hoạch là: 42.905/100.386 triệu đồng).
  • Tiến độ giải ngân đạt: 16,43% (Thực hiện/kế hoạch là: 16.498/100.386 triệu đồng).

*Công tác Sửa chữa lớn:

Tổng Công ty giao 19 công trình với kế hoạch vốn là 21.768 triệu đồng. Thực hiện đến ngày 27/5/2019:

- Tiến độ thực hiện đạt: 91,17% (Thực hiện/kế hoạch là: 19.846/21.768 triệu đồng).

- Tiến độ giải ngân đạt: 88,85% (Thực hiện/kế hoạch là: 19.340/21.768 triệu đồng).

II.Nhiệm vụ công tác tháng 06/2019:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Đôn đốc, theo dõi các công trình ĐTXD năm 2019.

- Đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình ĐTXD năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019.

- Rà soát và thực hiện các thủ tục tiếp nhận tài sản các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Phối hợp với Ban A, Đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, góp ý hồ sơ báo cáo tiền nghiên cứu khả thi các TBA 110kV gồm Becamex, Nha Bích, Đức Liễu, Phú Riềng, Bù Gia Mập dự kiến xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tiếp tục phối hợp với Cục quản lý đường bộ 4 kiểm tra hiện trường lưới điện dọc đường Hồ Chí Minh cấp điện cho KCN Becamex BP, Công ty Cổ phần CP.

- Khảo sát, thiết kế đường dây 22kV cấp điện cho KCN Sikico.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Đia chỉ: số 905, QL 14, Phường Tiến thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:16 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:20 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 03 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2018 (11:26 - 16/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 11/2018 (20:51 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (20:51 - 12/11/2018)

Đầu trang