Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2019

I.Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 06 năm 2019, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 107,01% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 17,59% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 3,45%).

- Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 50,18% (1.068.802 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.130.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,13%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 1,25%).

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 6/2019, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 09 công trình với tổng giá trị 2.256 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 25 công trình với giá trị 479,949 triệu đồng

* Giá bán điện bình quân:

- Thực hiện: đạt 1.850,77 đ/kWh, cao hơn 105,64 đồng so với cùng kỳ năm 2018.

- Lũy kế: đạt 1.785,41 đ/kWh, cao hơn 40,28 đồng so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn kế hoạch năm 72,81 đồng ( kế hoạch Tổng Công ty giao 1.712,6 đồng).

* Công tác bảo vệ HLATLĐCA:

Trong tháng 6 năm 2019, toàn Công ty đã phát quang được 194,40 km đường dây trung áp và 172,10 km đường dây hạ áp.

Toàn Công ty còn vướng 07 cây cao su nằm trong HLATLĐCA.

* Công tác tiết kiệm điện:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 3.673.524 kWh, đạt tỉ lệ 1,90% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế đến 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 21.809.645 kWh, đạt tỉ lệ 2,06% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

 

  1.  .Nhiệm vụ trọng t âm công tác tháng 07/2019
  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc, theo dõi các công trình ĐTXD năm 2019.

 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công: công trình cấp điện cho khu A, khu B KCN Becamex – Bình Phước và Công ty Cổ phần C.P Bình Phước; Nhà làm việc Điện lực Phước Long.

- Theo dõi và có kế hoạch giải quyết tình trạng các trạm quá tải tăng đột biến, chủ động đăng ký kế hoạch xử lý MBA chảy dầu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Đia chỉ: số 905, QL 14, P.Tiến thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:21 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:19 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:16 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:20 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)

Đầu trang