Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2019

Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 07 năm 2019, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm

 - Thực hiện đạt 105,08% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 20,03% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 2,88%).

- Lũy kế đến tháng 7 năm 2019 đạt 59,06% (1.258.031 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.130.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,31%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 0,63%).

Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 56,01%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 31,36%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 4,79%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 4,52% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 3,31% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.

* Công tác xây dựng cơ bản

Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao vốn kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty danh mục công trình gồm: 52 công trình với giá trị 100.386 triệu đồng Tính đến ngày 31/7/2019:

  • Tiến độ thực hiện đạt 64,23% (Thực hiện/kế hoạch là: 64.478/100.386 triệu đồng).
  • Tiến độ giải ngân đạt: 41,32% (Thực hiện/kế hoạch là: 41.481/100.386 triệu đồng).

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng

Trong tháng 7/2019, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 08 công trình với tổng giá trị 2.629 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 37 công trình với giá trị 1.496 triệu đồng.

* Giá bán điện bình quân

Tháng 7 năm 2019 toàn đơn vị đạt : đạt 1.832,86 đ/kWh, cao hơn 101,53 đồng so với cùng kỳ năm 2018; Lũy kế: đạt 1.792,55 đ/kWh, cao hơn 49,49 đồng so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn kế hoạch năm 79,95 đồng ( kế hoạch Tổng Công ty giao 1.712,6 đồng)

Trong tháng 7 năm 2019, toàn Công ty đã phát quang được 345,5 km đường dây trung áp và 222,9 km đường dây hạ áp.

* Công tác tiết kiệm điện

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 3.593.866 kWh, đạt tỉ lệ 1,75% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế đến tháng 7 năm 2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 25.403.511 kWh, đạt tỉ lệ 2,01% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

 

Nhiệm vụ công tác tháng 08/2019:

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai và giám sát chặt chẽ các công trình  ĐTXD năm 2019.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công: công trình cấp điện cho khu A, khu B KCN Becamex – Bình Phước và Công ty Cổ phần C.P Bình Phước; Nhà làm việc Điện lực Phước Long.

- Triển khai thi công các công trình SCL cấp điện áp 110kV.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 899

Đia chỉ: số 905, QL 14, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (15:08 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:35 - 08/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:21 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:19 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:16 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:20 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 07 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)

Đầu trang