Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019 

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 10 năm 2019, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm

 - Thực hiện đạt 102,63% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 16,41% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 4,59%).

- Lũy kế đến tháng 10 năm 2019 đạt 86,31% (1.838.485 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.130.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,42%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 3,50%).

Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 58,89%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 29,82%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 4,46%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 3,76% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 3,07% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.

* Công tác xây dựng cơ bản

Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao vốn kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty danh mục công trình gồm: 60 công trình với giá trị 115.543 triệu đồng Tính đến ngày 31/10/2019:

  • Tiến độ thực hiện đạt 81,19% (Thực hiện/kế hoạch là: 93.809/115.543 triệu đồng).
  • Tiến độ giải ngân đạt: 59,90% (Thực hiện/kế hoạch là: 69.210/115.543 triệu đồng).

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng

Trong tháng 10/2019, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 06 công trình với tổng giá trị 1.557 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 30 công trình với giá trị 326 triệu đồng.

* Giá bán điện bình quân

- Thực hiện: đạt 1.816,14 đ/kWh, cao hơn 106,87 đồng so với cùng kỳ năm 2018.

- Lũy kế: đạt 1.802,79 đ/kWh, cao hơn 69,22 đồng so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn kế hoạch năm 90,19 đồng ( kế hoạch Tổng Công ty giao 1.712,6 đồng).

* Công tác tiết kiệm điện

Trong tháng 10/2019 toàn Công ty:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 3.360.912 kWh, đạt tỉ lệ 1,76% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế đến tháng 10 năm 2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 36.349.315 kWh, đạt tỉ lệ 1,98% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

* Công tác phát triển năng lượng áp mái

Lũy kế đến tháng 10/2019 tổng số khách hàng lắp đặt NLMT trên mái nhà là: 281 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là: 3.782,22 kWp.

 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11/2019:

  • Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh

- Theo dõi và có kế hoạch giải quyết tình trạng các trạm quá tải tăng đột biến.  

- Đẩy mạnh công tác nhận thuê quản lý vận hành lưới điện của khách hàng.

- Triển khai đấu thầu, mua sắm, cung cấp vật tư cho công trình SCL kế hoạch năm 2019.

- Triển khai thi công các công trình SCL cấp điện áp 110kV.

- Hoàn tất thanh quyết toán các công trình ĐTXD đợt 1 năm 2019.
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Đia chỉ: số 905, QL 14, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:59 - 23/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:13 - 16/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:34 - 29/08/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (15:08 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:35 - 08/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:21 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:19 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:16 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:20 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018 (08:13 - 19/11/2018)

Đầu trang