Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2019  

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 12 năm 2019, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm

- Thực hiện tháng 12 đạt 104,91% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 20,87% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 9,82%).

-  Lũy kế năm 2019 đạt 104,95% (2.235.385 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.130.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,07%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 1,65%).

Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 60,04%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 29,12%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 4,37%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 3,48% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 2,99% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.

* Công tác xây dựng cơ bản

  • Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao vốn kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty gồm: 62 công trình với giá trị 116.213 triệu đồng. Tính đến ngày 31/12/2019:
  • Tiến độ thực hiện và giải ngân đạt 96,83% (Thực hiện/kế hoạch là: 112.529/116.213 triệu đồng).

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng

Trong tháng 12/2019, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 04 công trình với tổng giá trị 545 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 61 công trình với giá trị 1.003 triệu đồng.

* Giá bán điện bình quân

- Thực hiện tháng 12 đạt 1.814,32 đ/kWh, cao hơn 93,09 đồng so với cùng kỳ năm 2018.

- Lũy kế: đạt 1.805,57 đ/kWh, cao hơn 74,29 đồng so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn kế hoạch năm 92,97 đồng ( kế hoạch Tổng Công ty giao 1.712,6 đồng).

* Công tác tiết kiệm điện

Trong tháng 12/2019 toàn Công ty:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 3.598.877 kWh, đạt tỉ lệ 1,83% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế năm 2019, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 43.872.989 kWh, đạt tỉ lệ 1,96% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

* Công tác phát triển năng lượng áp mái

Trong năm 2019, tổng số khách hàng lắp đặt NLMT trên mái nhà là: 407 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là: 5.116 kWp, tăng 13,69% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (4.500 kWp).

II. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2020:

        - Khắc phục tình trạng xảy ra nhiều sự cố trên lưới điện.

- Thường xuyên kiểm tra đo tải các TBA để kịp thời phát hiện các TBA quá tải, non tải… gây sự cố MBA.
- Hoàn thiện hồ sơ các công trình ĐTXD, SCL năm 2020.

- Theo dõi và có kế hoạch giải quyết tình trạng các trạm quá tải tăng đột biến, chủ động đăng ký kế hoạch xử lý MBA chảy dầu với XNDVĐL.
-  Đẩy mạnh công tác nhận thuê quản lý vận hành lưới điện của khách hàng; công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị của khách hàng theo thông tư 39.

- Đảm bảo cung cấp điện trong trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Đia chỉ: số 905, QL 14, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019 (16:18 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:59 - 23/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:13 - 16/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:34 - 29/08/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (15:08 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:35 - 08/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:21 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:19 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:16 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:20 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình khắc phục sự cố lưới điện do hoả hoạn (16:27 - 26/11/2018)

Đầu trang