Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2020  

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 02 năm 2020, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm:

Trong tháng 02 năm 2020, sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện: 144.703 MWh, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 19,55% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 8,52%).

- Lũy kế 02 tháng đầu năm 2020 đạt 360.860 MWh, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 12,31%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 13,13%).

Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 59,57%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 30,55%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 4,77%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 2,31% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 2,81% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.

* Công tác xây dựng cơ bản:

Tổng Công ty Điện lực miền Nam tạm giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho Công ty gồm 33 công trình. Hiện nay, các công trình đang trong giai đoạn thẩm tra BCKTKT (riêng các công trình mua sắm đang lập hồ sơ mời thầu).

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 02/2020, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 03 công trình với tổng giá trị 881 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 24 công trình với giá trị 301 triệu đồng - Số khách hàng phát triển mới trong tháng 01/2020 là 809 khách hàng, tổng số hộ có điện trên toàn tỉnh là 277.026 hộ.

* Giá bán điện bình quân:

Giá bán điện bình quân tháng 02 năm 2020 toàn Công ty:

- Thực hiện: đạt 1.851,64 đ/kWh, cao hơn 128,68 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

- Lũy kế: đạt 1.839,64 đ/kWh, cao hơn 130,24 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

* Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 02/2020 toàn Công ty:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 4.052.668 kWh, đạt tỉ lệ 2,34% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế 02 tháng đầu năm năm 2020, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 7.089.932 kWh, đạt tỉ lệ 2,16% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

* Công tác phát triển năng lượng áp mái:

Trong 02 tháng đầu năm 2020, tổng số khách hàng lắp đặt NLMT trên mái nhà là: 496 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là: 11.289 kWp.

        * Công tác bảo về hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA)

Trong tháng 02 năm 2020, toàn Công ty đã phát quang được 324,5 km đường dây trung áp và 132,1 km đường dây hạ áp.

  1. oàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 132.479 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây (lưới 110kV còn 5.891 cây).

II. Nhiệm vụ công tác tháng 03/2020:

       - Khắc phục tình trạng xảy ra nhiều sự cố trên lưới điện.

- Thường xuyên kiểm tra đo tải các TBA để kịp thời phát hiện các TBA quá tải, non tải… gây sự cố MBA.
       - Hoàn thiện hồ sơ các công trình ĐTXD, SCL năm 2020.

- Theo dõi và có kế hoạch giải quyết tình trạng các trạm quá tải tăng đột biến, chủ động đăng ký kế hoạch xử lý MBA chảy dầu với XNDVĐL.
       -  Đẩy mạnh công tác nhận thuê quản lý vận hành lưới điện của khách hàng; công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị của khách hàng theo thông tư 39.

- Quan tâm kiểm tra theo dõi, xử lý lập biên bản các hộ vi phạm hành lang lưới điện (cây xanh va quẹt vào đường dây, các hộ dân vi phạm hành lang...) theo quy định, đồng thời thông tin đến địa phương.

- Chuẩn xác lại VTTB SCL đã đăng ký về Công ty sau khi Tổng công ty cắt giảm vốn SCL để phòng KH&VT có cơ sở cấp VTTB đúng thực tế thi công công trình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1A, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:45 - 14/02/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:47 - 13/01/2020)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019 (16:18 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:59 - 23/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:13 - 16/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:34 - 29/08/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (15:08 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:35 - 08/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:21 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:19 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:16 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:15 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:20 - 01/07/2019)

Đầu trang