Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2020  

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 03 năm 2020, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm:

Trong tháng 3 năm 2020, sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 97% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 14,75% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 8,95%).

-  Lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 21,74% (558.739 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.570.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 13,16%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 11,60%).

Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 60,51%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 29,89%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 4,69%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 2,25% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 2,65% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.

* Công tác xây dựng cơ bản:

Tổng công ty Điện lực miền Nam tạm giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho Công ty gồm 33 công trình. Hiện nay, các công trình đang trong giai đoạn thẩm tra BCKTKT (riêng các công trình mua sắm đang lập hồ sơ mời thầu).

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 3/2020, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 06 công trình với tổng giá trị 2.161 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 45 công trình với giá trị 580 triệu đồng

* Giá bán điện bình quân:

Giá bán điện bình quân tháng 3 năm 2020 toàn Công ty:

- Thực hiện: đạt 1.838,85 đ/kWh, cao hơn 117,11 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

- Lũy kế: đạt 1.839,36 đ/kWh, cao hơn 125,65 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

* Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 3/2020 toàn Công ty:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 4.437850 kWh, đạt tỉ lệ 2,24% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 12.247.782kWh, đạt tỉ lệ 2,19% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

* Công tác phát triển năng lượng áp mái:

Trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng số khách hàng lắp đặt NLMT trên mái nhà là: 106 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là: 7.182 kWp.

        * Công tác bảo về hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA)

Trong tháng 3 năm 2020, toàn Công ty đã phát quang được 440,2 km đường dây trung áp và 236,1 km đường dây hạ áp.

Toàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 154.963 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây (lưới 110kV còn 28.550 cây )

II. Nhiệm vụ công tác tháng 04/2020:

- Khắc phục tình trạng xảy ra nhiều sự cố trên lưới điện.

- Thường xuyên kiểm tra đo tải các TBA để kịp thời phát hiện các TBA quá tải, non tải… gây sự cố MBA.
       - Theo dõi và có kế hoạch giải quyết tình trạng các trạm quá tải tăng đột biến, chủ động đăng ký kế hoạch xử lý MBA chảy dầu với XNDVĐL.
       -  Đẩy mạnh công tác nhận thuê quản lý vận hành lưới điện của khách hàng; công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị của khách hàng theo thông tư 39.

- Quan tâm kiểm tra theo dõi, xử lý lập biên bản các hộ vi phạm hành lang lưới điện (cây xanh va quẹt vào đường dây, các hộ dân vi phạm hành lang...) theo quy định, đồng thời thông tin đến địa phương.

- Chuẩn bị công tác thi công các công trình vốn vay thương mại theo phân công nhiệm vụ của Công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 936 789

Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1A, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn

In      Trở về PCBinhPhuoc
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   EVN NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19 (08:56 - 10/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:36 - 16/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:45 - 14/02/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:47 - 13/01/2020)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019 (16:18 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:59 - 23/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:13 - 16/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:34 - 29/08/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (15:08 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:35 - 08/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:21 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:19 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:18 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:16 - 01/07/2019)

Đầu trang