Trang chủ Tin Tiết Kiệm Điện
 

Cách tiết kiệm điện trong gia đình

Cách tiết kiệm điện trong gia đình

In      Trở về PC Bình Phước
 
Các Tin Tiết Kiệm Điện đã đưa
   HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2020 (11:01 - 26/03/2020)
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (15:54 - 25/03/2020)
   Điện lực Bù Đăng Với chương trình “TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG HỌC ĐƯỜNG” (13:31 - 09/12/2019)
   Điện lực Bù Đăng phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019 "Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất” (10:48 - 05/04/2019)
   Điện lực Bình Long phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương phát động phong trào tiết kiệm điện - chống rác thải nhựa (10:45 - 05/04/2019)
   Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện (15:07 - 04/04/2019)
   EVN đồng hành Giờ Trái đất 2019 tại Việt Nam (09:18 - 21/03/2019)
   Điện lực Lộc Ninh tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn và tiết kiệm (11:15 - 29/11/2017)
   Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức truyền thông giá điện và tập huấn quy trình kinh doanh điện năng năm 2017 (10:45 - 29/11/2017)
   Chính thức phát động chiến dịch Giờ trái đất 2017 (09:46 - 07/03/2017)
   7 lời khuyên để giảm hóa đơn tiền điện (00:00 - 18/05/2014)
   Công nghệ tiết kiệm năng lượng tụt hậu (00:00 - 06/05/2013)
   Nhân viên văn phòng Nhật Bản tháo cravat để tiết kiệm điện (00:00 - 02/05/2013)
   EVN SPC: Tuổi trẻ ngành điện đồng hành tiết kiệm điện (00:00 - 28/03/2013)
   Tiết kiệm điện ở EVN (00:00 - 28/03/2013)

Đầu trang