Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2020  

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 05 năm 2020, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm:

Trong tháng 5 năm 2020, sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 88,63% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 2,65% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 33,37%).

- Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 37,52% (964.217 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.570.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 10,17%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 1,37%).

Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 59,38%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 30,93%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 4,88%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 2,23% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 2,58% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.

* Công tác xây dựng cơ bản:

Tổng công ty Điện lực miền Nam giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho Công ty gồm 53 công trình với kế hoạch vốn là 161.522 triệu đồng. Tiến độ thực hiện:

- Các công trình chuyển tiếp: ước đạt 80%;

- Các công trình lưới điện: đang đấu thầu lựa chọn nhà thầu giám sát thi công; (các công trình vay vốn: đang đấu thầu thi công, thẩm định hồ sơ thiết kế).

- Các công trình kiến trúc: đang trong giai đoạn thẩm định hồ sơ thiết kế;

- Các công trình mua sắm: đang triển khai đấu thầu.

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 5/2020, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 19 công trình với tổng giá trị 6.529 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 41 công trình với giá trị 356 triệu đồng

* Giá bán điện bình quân:

Giá bán điện bình quân tháng 5 năm 2020 toàn Công ty:

- Thực hiện: đạt 1.703,25 đ/kWh, thấp hơn 169,73 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

- Lũy kế: đạt 1.816,48 đ/kWh, thấp hơn 22,52 đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.839 đ/kWh) và cao hơn 45,53 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

* Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 5/2020 toàn Công ty:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 5.447.919 kWh, đạt tỉ lệ 2,83% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 23.110.862 kWh, đạt tỉ lệ 2,57% so với tổng sản lượng điện thương phẩm, vượt 0,47% so với chỉ tiêu được giao (2,1% so với điện thương phẩm năm 2020).

* Công tác phát triển năng lượng áp mái:

Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng số khách hàng lắp đặt NLMT trên mái nhà là: 239 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là: 17.222 kWp.

        * Công tác bảo về hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA)

Trong tháng 5 năm 2020, toàn Công ty đã phát quang được 355,1 km đường dây trung áp và 192,6 km đường dây hạ áp.

  1. oàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 154.324 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây (lưới 110kV còn 28.458 cây )

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 06/2020:

- Tập trung triệt để công tác phát quang hành lang lưới điện.

-  Rà soát, phân tích các tác nhân gây sự cố lưới điện.

-  Kiểm tra, lập phương án xử lý kết cấu lưới trạm từ trong ra ngoài cho các khách hàng trọng điểm, khách hàng ưu tiên thuộc diện quản lý của đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra đo tải các TBA để kịp thời phát hiện các TBA quá tải, non tải… gây sự cố MBA và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Quan tâm kiểm tra theo dõi, xử lý lập biên bản các hộ vi phạm hành lang lưới điện (cây xanh va quẹt vào đường dây, các hộ dân vi phạm hành lang...) theo quy định, đồng thời thông tin đến địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ĐTXD, SCL năm 2020.

- Kiểm soát điện thương phẩm hàng ngày, tuần, tháng và có giải pháp điều hành sát sao đảm bảo đạt kế hoạch ĐTP phân bổ.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 999 200

Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1A, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn.

In      Trở về PCBP
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:47 - 16/04/2020)
   EVN NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19 (08:56 - 10/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:36 - 16/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:45 - 14/02/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:47 - 13/01/2020)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019 (16:18 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:59 - 23/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:13 - 16/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:34 - 29/08/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (15:08 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:35 - 08/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:21 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:19 - 01/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:18 - 01/07/2019)

Đầu trang