Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2020  

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 06 năm 2020, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm:

Trong tháng 6 năm 2020, sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 99,84% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 11,41% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 2,81%).

- Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 45,91% (1.179.870 MWh) so với kế hoạch Tổng công ty giao (2.570.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 10,39%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 1,62%).

Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 59,18%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 30,99%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 4,95%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 2,27% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 2,62% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.

* Công tác xây dựng cơ bản:

Tổng công ty Điện lực miền Nam giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho Công ty gồm 53 công trình với kế hoạch vốn là 161.522 triệu đồng. Tiến độ thực hiện ước đạt 22,37% (36.136/161.522 triệu đồng), giải ngân ước đạt 4,80% (7.753/161.522 triệu đồng), cụ thể:

- Các công trình chuyển tiếp: tiến độ ước đạt 80%;

- Các công trình lưới điện: đang đấu thầu lựa chọn nhà thầu giám sát thi công; (09 công trình vay vốn: mới đấu thầu thi công 02 công trình là becamex 1 và becamex 2, các công trình còn lại đang hiệu chỉnh hồ sơ thiết kế).

- Các công trình kiến trúc: sắp thi công hoàn tất 01 công trình (thang máy NLV ĐL Phước Long), đang thi công công trình nhà DVKH ĐL Đồng Xoài; 03 công trình còn lại đang phát hành hồ sơ mời thầu.

- Các công trình mua sắm: đang triển khai đấu thầu, tiến độ ước đạt 30%.

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

Trong tháng 6/2020, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 07 công trình với tổng giá trị 3.220 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 40 công trình với giá trị 854 triệu đồng

* Giá bán điện bình quân:

Giá bán điện bình quân tháng 6 năm 2020 toàn Công ty:

- Thực hiện: đạt 1.711,79 đ/kWh, thấp hơn 138,98 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

- Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020: đạt 1.797,35 đ/kWh, thấp hơn 41,65 đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.839 đ/kWh) và cao hơn 11,93 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

* Công tác tiết kiệm điện:

Trong tháng 6/2020 toàn Công ty:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 5.179.737 kWh, đạt tỉ lệ 2,61% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 28.290.599 kWh, đạt tỉ lệ 2,58% so với tổng sản lượng điện thương phẩm, vượt 0,48% so với chỉ tiêu được giao (2,1% so với điện thương phẩm năm 2020).

* Công tác phát triển năng lượng áp mái:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số khách hàng lắp đặt NLMT trên mái nhà là: 342 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là: 21.198 kWp.

        * Công tác bảo về hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA)

Trong tháng 6 năm 2020, toàn Công ty đã phát quang được 328 km đường dây trung áp và 157 km đường dây hạ áp.

  1. oàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 153.346 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây (lưới 110kV còn 13.856 cây )

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 7/2020:

       - Tập trung triệt để công tác phát quang hành lang lưới điện; Công tác sang tải, cân pha, kiện toàn công tác quản lý kỹ thuật.

-  Kiểm tra thường xuyên và thực hiện công tác vệ sinh tại các Trạm 110Kv.

- Thường xuyên kiểm tra đo tải các TBA để kịp thời phát hiện các TBA quá tải, non tải,… gây sự cố MBA và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Quan tâm kiểm tra theo dõi, xử lý lập biên bản các hộ vi phạm hành lang lưới điện (cây xanh va quẹt vào đường dây, các hộ dân vi phạm hành lang...) theo quy định, đồng thời thông tin đến địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ĐTXD, SCL năm 2020.

- Kiểm soát điện thương phẩm hàng ngày, tuần, tháng và có giải pháp điều hành sát sao đảm bảo đạt kế hoạch ĐTP phân bổ.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 999 200

Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1A, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn.

In      Trở về PCBP
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO (07:39 - 24/06/2020)
   Thông cáo báo chí (16:14 - 16/06/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:47 - 16/04/2020)
   EVN NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19 (08:56 - 10/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:36 - 16/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:45 - 14/02/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:47 - 13/01/2020)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019 (16:18 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:59 - 23/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:13 - 16/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:34 - 29/08/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (15:08 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:35 - 08/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:21 - 01/07/2019)

Đầu trang