Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2020 

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện: 

Trong tháng 08 năm 2020, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể: 

* Điện thương phẩm: 

Trong tháng 8 năm 2020, sản lượng điện thương phẩm: 

- Thực hiện đạt 100,15% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 10,20% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 26,16%). 

- Lũy kế đến tháng 8/2020  đạt 62,21% (1.598.775 MWh) so với kế hoạch Tổng công ty giao (2.570.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 8,80%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 5,48%).  

Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 59,97%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 30,06%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 5,07%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 2,28% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 2,61% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty. 

* Công tác xây dựng cơ bản: 

Tổng công ty Điện lực miền Nam giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho Công ty gồm 53 công trình với kế hoạch vốn là 161,522 triệu đồng. Tiến độ thực hiện đến ngày 31/8/2020 ước đạt 20,37% (32.941/161.522 triệu đồng), giải ngân ước đạt 13,01% (21.007/161.522 triệu đồng). Hiện nay, Công ty đã đăng ký bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2020 04 công trình: Xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Công ty Hayat Kimya Việt Nam, Cải tạo lưới trung thế 3P nhánh rẽ An Hòa 283 (từ trụ 283/131 đến 283/152), Xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho khu A KCN Becamex Bình Phước giai đoạn 1 và XDCB bổ sung lưới điện khu vực Thành phố Đồng Xoài năm 2020; đề nghị các đơn vị khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư nhằm chủ động tiến độ thực hiện khi có quyết định phê duyệt của Tổng công ty. 

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng: 

Trong tháng 8/2020, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 18 công trình với tổng giá trị 7.760 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 42 công trình với giá trị 776 triệu đồng  

* Giá bán điện bình quân: 

Giá bán điện bình quân tháng 8 năm 2020 toàn Công ty:  

- Thực hiện: đạt 1.837,25 đ/kWh, cao hơn 2,85 đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

- Lũy kế đến tháng 8/2020: đạt 1.789,77 đ/kWh, thấp hơn 49,23 đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.839 đ/kWh) và thấp hơn 8,4 đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

* Công tác tiết kiệm điện: 

Trong tháng 8/2020 toàn Công ty: 

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 5.462.208 kWh, đạt tỉ lệ 2,72% so với điện thương phẩm. 

- Lũy kế đến tháng 8, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 39.243.804 kWh, đạt tỉ lệ 2,63% so với tổng sản lượng điện thương phẩm, vượt 0,53% so với chỉ tiêu được giao (2,1% so với điện thương phẩm năm 2020). 

* Công tác phát triển năng lượng áp mái: 

Lũy kế đến tháng 8 năm 2020, tổng số khách hàng lắp đặt NLMT trên mái nhà là: 648 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là: 38.891 kWp.  

        * Công tác bảo về hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA): 

Trong tháng 8 năm 2020, toàn Công ty đã phát quang được 306 km đường dây trung áp và 150 km đường dây hạ áp. 

Toàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 152.937 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây (lưới 110kV còn 13.681 cây). 

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 9/2020: 

       - Tập trung triệt để công tác phát quang hành lang lưới điện; Công tác sang tải, cân pha, kiện toàn công tác quản lý kỹ thuật nhằm hạn chế xảy ra sự cố trên lưới điện. 

- Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh các giải pháp chống tổn thất, nhất là các nguyên nhân gây ra từ yếu tố chủ quan. 

-  Kiểm tra thường xuyên và thực hiện công tác vệ sinh lưới trạm, nhất là các Trạm 110kV do đơn vị mình quản lý. 

- Thường xuyên kiểm tra đo tải các TBA để kịp thời phát hiện các TBA quá tải, non tải… gây sự cố MBA và có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Chủ động xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tại đơn vị. 

- Chủ động phối hợp phòng Điều độ thông tin đầy đủ cho khách hàng về khả năng  đáp ứng của lưới điện đối với các yêu cầu đấu nối ĐMTMN của khách hàng. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước 

Điện thoại: 02713 999 200 

Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000 

Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1A, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước 

In      Trở về PCBP
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí (15:12 - 20/07/2020)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO (07:39 - 24/06/2020)
   Thông cáo báo chí (16:14 - 16/06/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:47 - 16/04/2020)
   EVN NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19 (08:56 - 10/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:36 - 16/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:45 - 14/02/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:47 - 13/01/2020)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019 (16:18 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:59 - 23/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:13 - 16/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:34 - 29/08/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (15:08 - 26/07/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:35 - 08/07/2019)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ (16:22 - 01/07/2019)

Đầu trang