Trang chủ Thông cáo báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2020

I. Về sản xuất kinh doanh và cung cấp điện:

Trong tháng 11 năm 2020, Công ty Điện lực Bình Phước đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân cũng như đảm bảo cung cấp điện đối với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương cụ thể:

* Điện thương phẩm:

 

Trong tháng 11 năm 2020, sản lượng điện thương phẩm:

- Thực hiện đạt 98.45% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 12,46% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 3,86%).

- Lũy kế đến tháng 11/2020  đạt 88,54% (2.275.499 MWh) so với kế hoạch Tổng công ty giao (2.570.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 11,60%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 5,73%).

  Thành phần tỉ trọng điện thương phẩm của phụ tải: công nghiệp & XD chiếm tỉ lệ 61,30%; quản lý tiêu dùng dân cư chiếm tỉ lệ 28,54%; nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ lệ 5,33%; kinh doanh dịch vụ chiếm tỉ lệ 2,25% và thành phần khác chiếm tỉ lệ 2,58% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty.

* Công tác xây dựng cơ bản:

 

Tổng công ty Điện lực miền Nam điều chỉnh danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho Công ty gồm 62 công trình với kế hoạch vốn là 181.200 triệu đồng. Tiến độ thực hiện đến ngày 30/11/2020 ước đạt 51,02% (92.456/181.200 triệu đồng), giải ngân ước đạt 23,01% (41.685/181.200 triệu đồng).

* Công tác phát triển phụ tải khách hàng:

 

Trong tháng 11/2020, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện thi công 05 công trình với tổng giá trị 877 triệu đồng; giám sát đơn vị ngoài thi công 138 công trình với giá trị 2.155 triệu đồng

* Giá bán điện bình quân:

 

Giá bán điện bình quân tháng 11 năm 2020 toàn Công ty:

- Thực hiện: đạt 1.818,30 đ/kWh, cao hơn 1,32 đồng so với tháng 10 và thấp hơn 4,18 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

- Lũy kế đến tháng 11/2020: đạt 1.799,86 đ/kWh, thấp hơn 39,14 đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.839 đ/kWh) và thấp hơn 4,86 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

* Công tác tiết kiệm điện:

 

Trong tháng 11/2020 toàn Công ty:

- Thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 5.567.092 kWh, đạt tỉ lệ 2,70% so với điện thương phẩm.

- Lũy kế đến tháng 11, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 55.651.476 kWh, đạt tỉ lệ 2,66% so với tổng sản lượng điện thương phẩm, vượt 0,56% so với chỉ tiêu được giao (2,1% so với điện thương phẩm năm 2020).

 

* Công tác phát triển năng lượng áp mái: Lũy kế đến tháng 11 năm 2020, tổng số khách hàng lắp đặt NLMT trên mái nhà là: 1.571 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là: 130.008 kWp.

 * Công tác bảo về hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA):

 

Trong tháng 11 năm 2020, toàn Công ty đã phát quang được 234,9 km đường dây trung áp và 111,5 km đường dây hạ áp.

  1. oàn Công ty không còn cao su nằm trong HLATLĐCA. Tuy nhiên, còn 152.581 cây cao su nằm ngoài HLATLĐCA có khả năng ngã đổ vào đường dây (lưới 110kV còn 28.268 cây )  

II. Nhiệm vụ công tác tháng 12/2020:

 

       - Tập trung triệt để công tác phát quang hành lang lưới điện; Công tác sang tải, cân pha, kiện toàn công tác quản lý kỹ thuật nhằm hạn chế xảy ra sự cố trên lưới điện.

- Tập trung thi công, hoàn tất hồ sơ hoàn công các công trình ĐTXD, SCL năm 2020, quyết toán trước ngày 15/12/2020.

- Rà soát lại tình hình thực hiện các chỉ tiêu của đơn vị; Tập trung lực lượng để hoàn thành đạt các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tổn thất.

- Tiếp tục quan tâm triển khai cài app Zalo cho khách hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao.

-  Kiểm tra thường xuyên và thực hiện công tác vệ sinh lưới trạm, nhất là các Trạm 110kV do đơn vị mình quản lý.

- Thường xuyên kiểm tra đo tải các TBA để kịp thời phát hiện các TBA quá tải, non tải… gây sự cố MBA và có biện pháp xử lý kịp thời.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước

Điện thoại: 02713 999 200

Số tổng đài giải đáp, chăm sóc khách hàng: 19001006 - 19009000

Địa chỉ: số 905, quốc lộ 14, KP 1A, P. Tiến thành, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Website: pcbinhphuoc.evnspc.vn.

In      Trở về PCBP
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (07:39 - 19/11/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2020 (10:16 - 21/10/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:48 - 10/09/2020)
   Thông cáo báo chí (15:12 - 20/07/2020)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO (07:39 - 24/06/2020)
   Thông cáo báo chí (16:14 - 16/06/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:47 - 16/04/2020)
   EVN NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19 (08:56 - 10/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:36 - 16/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:45 - 14/02/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (13:47 - 13/01/2020)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG NĂM 2019 (16:18 - 06/11/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (09:59 - 23/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (15:13 - 16/09/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (14:34 - 29/08/2019)

Đầu trang