Trang chủ Tin Tuyển Dụng
 

THÔNG BÁO kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

Thực hiện Thông báo số 4080/TB-PCBP ngày 22/12/2020 của Công ty Điện lực Bình Phước về việc tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020.

Căn cứ Bảng tổng hợp điểm chấm bài thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020 ngày 29/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty Điện lực Bình Phước.  

Nay, Công ty Điện lực Bình Phước thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

Kết quả thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020

In      Trở về PCBP
 
Các Tin Tuyển Dụng đã đưa
   THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020 (19:13 - 22/12/2020)
   THÔNG BÁO Về việc thời gian tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2020 (15:15 - 03/08/2020)
   THÔNG BÁO "tổ chức thi tuyển dụng lao động đối với Kỹ sư Hệ thống điện" (15:07 - 22/12/2017)
   THÔNG BÁO "tuyển dụng lao động năm 2017" (15:03 - 22/12/2017)
   Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng lao động đợt I năm 2013 (phần kiến thức chuyên môn) (00:00 - 10/04/2013)
   THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng lao động đợt I năm 2013 (00:00 - 15/03/2013)
   Thông báo tuyển dụng đợt I năm 2011 (00:00 - 20/07/2011)

Đầu trang