Trang chủ Tin Công ty Điện Lực Bình Phước
 

Hội nghị người lao động Phòng Kinh doanh năm 2021

Trong không khí hân hoan phấn khởi thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020. Vào ngày 28/12/2020, phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Bình Phước đã tiến hành tổ chức “Hội nghị Người lao động phòng Kinh doanh năm 2021” để đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Tình hình hoạt động Công đoàn về thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động năm 2020 và đóng góp cho dự thảo sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế, Quy định và Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bình Phước.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Đại diện Lãnh đạo Công ty: Ông Lê Tấn Quang – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty; Cùng Lãnh đạo phòng và toàn thể CBCNV phòng Kinh doanh.

           Tại Hội nghị, Đại diện Đoàn chủ tịch: Ông Lê Quốc Thành, Trưởng phòng Kinh doanh đã thông qua báo cáo tổng kết công tác quản lý Kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đã dành thời gian chủ yếu đánh giá công tác SXKD năm 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động của Công đoàn phòng Kinh doanh, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các Nội quy, Quy chế, Quy định của các cấp.

          Năm 2020, phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Bình Phước phối hợp cùng các Phòng, Đội Công ty và các Điện lực tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh như: Tỷ lệ điện dùng để phân phối, thương phẩm, doanh thu tiền điện, dịch vụ khách hàng, NLMT mái nhà…

          Phát huy những thành quả đạt được, năm 2021 tập thể CB.CNV Phòng tiếp tục nổ lực tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh được giao qua các nhiệm vụ cụ thể:

- Tỷ lệ điện dùng để phân phối giảm từ 0,02%-0,03% so với kế hoạch;

- Điện thương phẩm năm 2021 đạt kế hoạch giao.

- Hoàn thành xuất sắc tỷ lệ thu tiền điện với tỷ lệ thu 100% hàng quý và cuối năm không có tồn thu. Hoàn thành xuất sắc tỷ lệ thu tiền điện qua Ngân hàng và các tổ chức trung gian.

- Thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng; điện nông thôn; ứng dụng công nghệ mới vào công tác sản xuất kinh doanh; …

- Triển khai có hiệu quả các chương trình tuyên truyền, vận động sử dụng điện An toàn, Tiết kiệm, Hiệu quả; Thực hiện tiết kiệm điện, NLMT mái nhà, đạt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.

- Triển khai tất cả các quy định, quy trình liên quan đến công tác chuyên môn cho các Điện lực và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hạn chế thấp nhất những sai sót xảy ra.

- Phát động phong trào thi đua trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, phấn đấu thực hiện 2 sáng kiến trong năm.

- Phấn đấu Thi đua đạt các danh hiệu: Tập thể xuất sắc toàn diện;  Công đoàn: Công đoàn Vững mạnh – Xuất sắc - Tiêu biểu; Có 100 % CBCNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15 % CBCNV đạt danh hiệu cá nhân xuất sắc; 5% CBCNV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

          Hội nghị thảo luận đưa các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy định, các chế độ liên quan đến Người lao động của đơn vị đồng thời Hội nghị cũng đã bầu Đại biểu tham dự “Hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2021”.    

Hội nghị được lắng nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo, giải đáp những vướng mắc trong công tác chuyên môn của Đơn vị từ Đồng chí Phó Giám đốc Công ty, từ đó đưa vào Nghị quyết, nhiệm vụ năm 2021 của phòng.

Toàn thể CBCNV phòng Kinh doanh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi “Nghị quyết Hội nghị Người lao động phòng Kinh doanh năm 2021” đã đề ra.

          “Hội nghị Người lao động phòng Kinh doanh năm 2021” diễn ra thành công tốt đẹp!

In      Trở về Anh Thy
 
Các Tin Công ty Điện Lực Bình Phước đã đưa
   Hội nghị người lao động Phòng Tổ chức và Nhân sự (09:30 - 08/01/2021)
   Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ Điện lực Chơn Thành (15:11 - 07/01/2021)
   Điện lực Hớn Quản tổ chức Hội nghị Người lao động năm2021 (15:05 - 07/01/2021)
   Hội nghị người lao động Phòng Kế hoạch và Vật tư năm 2021 (15:01 - 07/01/2021)
   HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐIỆN LỰC BÙ ĐĂNG NGÀY HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (14:57 - 07/01/2021)
   Hội nghị người lao động phòng VT&CNTT năm 2021 (14:32 - 07/01/2021)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC BÌNH LONG KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ NĂM 2020 (14:53 - 05/01/2021)
   HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 ĐIỆN LỰC BÌNH LONG (14:53 - 05/01/2021)
   Thực hiện công tác phát quang và thống kê chi trả hỗ trợ chặt hạ cây cao su đảm bảo an toàn hành lang lưới điện 110kV (08:02 - 05/01/2021)
   Thực hiện các giải pháp giảm sự cố lưới điện 110kV (08:00 - 05/01/2021)
   Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 (08:36 - 04/01/2021)
   Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức chương trình quay số trúng thưởng (15:06 - 30/12/2020)
   ĐIỆN LỰC ĐỒNG PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ NĂM 2020 (11:08 - 29/12/2020)
   PHÒNG ĐIỀU ĐỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 (10:53 - 29/12/2020)
   EVN chính thức triển khai giảm giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (13:51 - 25/12/2020)

Đầu trang