Trang chủ Tin Công ty Điện Lực Bình Phước
 

Công ty Điện lực Bình Phước Tổ chức hội nghị người lao động năm 2021

Chiều ngày 15/01/2021 Công ty Điện lực Bình Phước đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đến tham dự Hội nghị có ông Lâm Xuân Tuấn - Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam, ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Phước cùng đại biểu các sở ban ngành và 171 cán bộ công nhân viên các Phòng, Đội và 11 Điện lực trực thuộc về tham dự.

Năm 2020 là năm Tổng Công ty triển khai chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” với mục tiêu quan trọng là đảo bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của Tỉnh nhà. Công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước và trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty nhờ đó đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trên cơ sở kết quả thực hiện đến nay, Công ty đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau: thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sản xuất công - nông nghiệp và đảm bảo đủ điện để phục vụ an sinh xã hội và các sự kiện chính trị xã hội trên toàn tỉnh. Tổng sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.500 triệu kWh, tăng  11,85% so với năm 2019. Trong đó, điện cung ứng cho công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 61,69% cơ cấu sản lượng điện thương phẩm của Công ty. Tổng doanh thu tiền điện cả năm thực hiện đạt hơn 4.480,14 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 14 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Công ty đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021: Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn, liên tục cho nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và sinh hoạt của nhân dân với chất lượng cao; Thực hiện điện thương phẩm tăng 10,44% so với năm 2020; Phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đạt trên 95% đối với công tác đầu tư xây dựng; Nâng cao năng lực quản lý của đơn vị, công tác dịch vụ khách hàng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quá trình sản xuất kinh doanh. 

In      Trở về Thanh Huyền
 
Các Tin Công ty Điện Lực Bình Phước đã đưa
   ĐIỆN LỰC BÌNH LONG THỰC HIỆN “ THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG” (14:44 - 14/01/2021)
   Hội nghị người lao động Điện Lực Chơn Thành năm 2021 (08:19 - 12/01/2021)
   TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM THĂM VÀ CHÚC TẾT CBCNV ĐIỆN LỰC BÙ ĐĂNG (16:13 - 11/01/2021)
   Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ QLVHLĐ cao thế (14:24 - 11/01/2021)
   Hội nghị Người lao động Đội QLVHLĐ cao thế năm 2021 (13:54 - 11/01/2021)
   Hội nghị người lao động Phòng Kinh doanh năm 2021 (08:02 - 11/01/2021)
   Hội nghị người lao động Phòng Tổ chức và Nhân sự (09:30 - 08/01/2021)
   Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ Điện lực Chơn Thành (15:11 - 07/01/2021)
   Điện lực Hớn Quản tổ chức Hội nghị Người lao động năm2021 (15:05 - 07/01/2021)
   Hội nghị người lao động Phòng Kế hoạch và Vật tư năm 2021 (15:01 - 07/01/2021)
   HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐIỆN LỰC BÙ ĐĂNG NGÀY HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (14:57 - 07/01/2021)
   Hội nghị người lao động phòng VT&CNTT năm 2021 (14:32 - 07/01/2021)
   CHI BỘ ĐIỆN LỰC BÌNH LONG KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ NĂM 2020 (14:53 - 05/01/2021)
   HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 ĐIỆN LỰC BÌNH LONG (14:53 - 05/01/2021)
   Thực hiện công tác phát quang và thống kê chi trả hỗ trợ chặt hạ cây cao su đảm bảo an toàn hành lang lưới điện 110kV (08:02 - 05/01/2021)

Đầu trang