Trang chủ Tin Công ty Điện Lực Bình Phước
 

Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Phước Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Ngày 28/01/2021 Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Hờn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng các đồng chí là Bí thư 13 chi bộ và tất cả đảng viên trực thuộc Đảng ủy Công ty .

Tính đến ngày 28/01/2021, Đảng bộ có 113 đảng viên đang sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó đảng viên nữ là 27 đồng chí. Trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh Bình Phước, sự phối hợp của các ban ngành trong Tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng công ty Điện lực miền Nam - đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, đảng viên - NLĐ trong toàn Công ty, Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - SXKD, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân

Đặc biệt, trong năm Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu các chức danh chủ chốt, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ đã hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh". Các chi bộ thực hiện sinh hoạt theo đúng chủ đề của từng tháng, thời gian sinh hoạt tối thiểu 45 phút; triển khai cho Đảng viên và quần chúng đăng ký nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đạt tỷ lệ 100%. Qua 1 năm triển khai, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu.

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức 02 buổi đối thoại với CBCNV; Đoàn Thanh niên tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa Thanh niên với Ban Giám đốc Công ty liên quan đến các lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác đoàn thể, nhiệm vụ chính trị – sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, hàng năm Công ty đều tổ chức Đoàn lãnh đạo (Đảng – Chuyên môn – Đoàn thể) đến thăm và làm việc với từng Điện lực trực thuộc để lắng nghe CBCNV trình bày những thuận lợi, khó khăn, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở kết quả thực hiện đến nay, Đảng bộ Công ty đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau: thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sản xuất công - nông nghiệp và đảm bảo đủ điện để phục vụ an sinh xã hội và các sự kiện chính trị xã hội trên toàn tỉnh. Tổng sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.500 triệu kWh, tăng  11,85% so với năm 2019. Trong đó, điện cung ứng cho công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 61,69% cơ cấu sản lượng điện thương phẩm của Công ty. Tổng doanh thu tiền điện cả năm thực hiện đạt hơn 4.480,14 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 14 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Đảng bộ Công ty lãnh đạo các đơn vị phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu pháp lệnh trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Điện thương phẩm: 2.761 triệu kWh tăng 10,44% so với năm 2020;

- Tiết kiệm điện: phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Tổng công ty giao;

            - Độ tin cậy cung cấp điện: tăng cường kiểm tra, phát quang, cân pha, sang tải, đảm bảo sự cố lưới điện giảm so với năm 2020; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt chỉ tiêu giảm vi phạm HLATLĐCA trong toàn tỉnh đạt mức quy định;

            - Giá bán điện bình quân: phấn đấu thực hiện trên mức Tổng công ty giao;

-  Năng suất lao động: Phấn đấu tăng > 10 % so với năm 2020;

            Đảng bộ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ; thường xuyên theo dõi, giám sát cho cán bộ, đảng viên - NLĐ trong việc thực hiện nội dung đăng ký kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Quy định 101-QĐ/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ tạo sức mạnh tổng hợp, trên dưới một lòng với mục tiêu chung để thực hiện vai trò của Ngành điện đảm bảo nhiệm vụ cung cấp đủ điện, an toàn và liên tục phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân góp phần cho sự ổn định và phát triển kinh tế chính trị xã hội của Tỉnh nhà.

In      Trở về Thanh Huyền
 
Các Tin Công ty Điện Lực Bình Phước đã đưa
   CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (13:42 - 29/01/2021)
   PC Bình Phước tham dự hội thảo định hướng chuyển đổi số và an toàn thông tin trong lộ trình chuyển đổi số (09:17 - 25/01/2021)
   Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bình Phước đến thăm và chúc tết tập thể CBCNV Điện lực Đồng Xoài. (09:36 - 22/01/2021)
   Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ vừa làm vừa học, lớp TC2-19 của Công ty Điện lực Bình Phước (08:57 - 22/01/2021)
   Công ty Điện lực Bình Phước Tổ chức hội nghị người lao động năm 2021 (15:00 - 18/01/2021)
   ĐIỆN LỰC BÌNH LONG THỰC HIỆN “ THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG” (14:44 - 14/01/2021)
   Hội nghị người lao động Điện Lực Chơn Thành năm 2021 (08:19 - 12/01/2021)
   TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM THĂM VÀ CHÚC TẾT CBCNV ĐIỆN LỰC BÙ ĐĂNG (16:13 - 11/01/2021)
   Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ QLVHLĐ cao thế (14:24 - 11/01/2021)
   Hội nghị Người lao động Đội QLVHLĐ cao thế năm 2021 (13:54 - 11/01/2021)
   Hội nghị người lao động Phòng Kinh doanh năm 2021 (08:02 - 11/01/2021)
   Hội nghị người lao động Phòng Tổ chức và Nhân sự (09:30 - 08/01/2021)
   Lễ kết nạp Đảng viên chi bộ Điện lực Chơn Thành (15:11 - 07/01/2021)
   Điện lực Hớn Quản tổ chức Hội nghị Người lao động năm2021 (15:05 - 07/01/2021)
   Hội nghị người lao động Phòng Kế hoạch và Vật tư năm 2021 (15:01 - 07/01/2021)

Đầu trang