Trang chủ Thông Tin Giá Điện
 

EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19

In      Trở về EVN
 
Các Thông Tin Giá Điện đã đưa
   THÔNG BÁO Về việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện  cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (08:59 - 27/04/2020)
   THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 (15:32 - 22/04/2020)
   Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 (16:42 - 17/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ (16:37 - 17/04/2020)
   Không thu tiền điện tại nhà: Lợi ích cho người dân và doanh nghiệp (10:52 - 02/07/2019)
   Báo cáo về phương án tăng giá điện theo nghị quyết 30/NQ-CP (11:20 - 17/06/2019)
   Điều chỉnh mức bán lẻ điện bình quân và quy định bán giá điện (16:15 - 20/03/2019)
   Sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 27/2013/IT-BCT (16:25 - 22/11/2018)
   TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 02 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 01 THÁNG NĂM 2018 (08:12 - 19/11/2018)
   THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN (13:44 - 16/11/2018)
   Triển khai quyết định số 4006/QĐ-BCT về giá bán buôn điện cho chợ (13:43 - 01/11/2018)
   Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào? (08:54 - 09/08/2017)
   CÁCH TÍNH TIỀN ĐIỆN TRONG KỲ ĐỔI GIÁ ĐIỆN NGÀY 16/03/2015 (00:00 - 26/05/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/03/2015 (00:00 - 14/04/2015)

Đầu trang