Trang chủ Tin Công ty Điện Lực Bình Phước
 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2021

Vào ngày 07 tháng 8 năm 2021 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1116/QĐ-EVN về việc Ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021”. Theo đó, Công ty Điện lực Bình Phước đã tiến hành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 theo Công văn số 2339/PCBP-KTTT&PC ngày 11 tháng 8 năm 2021.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật, Công ty Điện lực Bình Phước đã thực hiện nhiều công tác, hoạt động nhằm đảm bảo đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi CBCNV trong Công ty.

          Cụ thể, PC Bình Phước đã cùng với các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật với chủ đề “Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật” tại trụ sở làm việc.

          Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Pháp luật phù hợp với chủ đề: “Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”. Điển hình như công tác triển khai Quyết định số 1116/QĐ-EVN ngày 07/8/2021 về việc Ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến toàn thể CBCNV trong đơn vị. Phổ biến, tuyên truyền cho CBCNV về nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của “Ngày pháp luật”. Nâng cao nhận thức cho mọi người trong việc chấp hành và hiểu những lợi ích của việc chấp hành pháp luật mang lại.

         Qua đó, thấy được bên cạnh việc đồng thời lồng ghép công tác quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN ban hành, thì việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” còn giúp nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật của toàn thể CBCNV trong thực thi công việc. Từ đó, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mỗi CBCNV trong toàn EVN nói chung và PC Bình Phước nói riêng./.

In      Trở về Thảo Trang
 
Các Tin Công ty Điện Lực Bình Phước đã đưa
   Người dân cần lưu ý để phòng tránh tai nạn điện mùa mưa bão (15:04 - 18/08/2021)
   Công đoàn, lãnh đạo Điện lực Phước Long thăm hỏi CBCNV làm việc tập trung tại đơn vị trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. (15:02 - 18/08/2021)
   PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ NGĂN NGỪA SỰ CỐ TẠI ĐIỆN LỰC LỘC NINH (15:00 - 18/08/2021)
   Công ty Điện lực Bình Phước chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho lực lượng làm việc “3 tại chỗ” (09:11 - 11/08/2021)
   Hỗ trợ máy phát điện và đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục (10:00 - 05/08/2021)
   Công ty Điện lực Bình Phước: Thông báo hình thức ghi chỉ số công tơ khi thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg (09:33 - 04/08/2021)
   Ứng dụng công nghệ thi công hotline nhằm ngăn ngừa sự cố, đảm bảo cung cấp điện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg. (14:30 - 23/07/2021)
   Chi bộ Điện lực Đồng Xoài kết nạp đảng viên mới (09:56 - 19/07/2021)
   Chi Bộ Điện lực Đồng Xoài trao Quyết định chuyển đảng chính thức cho Đảng viên (09:07 - 15/07/2021)
   Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Quản lý dự án – Công ty Điện lực Bình Phước (08:08 - 05/07/2021)
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (10:30 - 01/07/2021)
   LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC BÙ GIA MẬP (10:23 - 01/07/2021)
   LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC BÙ ĐỐP (09:35 - 30/06/2021)
   PCBP TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ VẬT TƯ (09:29 - 30/06/2021)
   Đảng viên đi đầu tham gia hiến máu tình nguyện (09:37 - 25/06/2021)

Đầu trang