Quí khách hàng lưu ý:

     1.     Tiếp nhận hồ sơ: Phòng giao dịch khách hàng các Điện lực tại Huyện, thị của Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện theo “cơ chế 01 cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện, do đó các khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng giao dịch khách hàng trên khi có nhu cầu mua điện.

     2.     Thời gian thực hiện: Điện lực thực hiện giải quyết các thủ tục từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết HĐMBĐ và cấp điện cho khách hàng không quá 36 ngày làm việc, trong đó đảm bảo tổng thời gian giải quyết các công việc từ khi tiếp nhận trả lời đề nghị cấp điện, thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận thiết kế, nghiệm thu đóng điện và ký kết HĐMBĐ thuộc trách nhiệm của Điện lực không quá 07 ngày làm việc. 

    3.     Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng Công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên khôngQuy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam .

     4.    Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc bấm vào các biểu mẫu và phụ lục bên dưới để thực hiện:


BIỂU MẪU:

1. Giấy đề nghị mua điện

2. Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt

3. Biểu đồ phụ tải

4. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

5. Biên bản nghiệm thu đóng điện

 

PHỤ LỤC:

1. Lưu đồ cấp điện

2.Trình tự cấp điện

3. Hồ sơ đề nghị cấp điện

4. Hợp đồng đầu tư

5.Thỏa thuận đấu nối và kỹ thuật

6. Biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện

7.Hồ sơ đề nghị đấu nối


CÁC QUYẾT ĐỊNH:

1. Quyết định 1727/QĐ-EVN SPC

2. Quyết định 2608/QĐ-EVN SPC

 

CÁC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN:

1. Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC.

2. Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC.

 

Lưu ý:  Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 10 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCT, ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương